Atest sp. z o.o.

 SKLEP bhp

 POWRÓT DO SKLEPU

KOMPLETNA DOKUMENTACJA DLA FRYZJERÓW

 dokumentacja bhp

Dokumentacja wraz z wdrożeniem cena 6000,-netto +VAT (7380,-) Brutto  do koszyka


Dokumentacja do samodzielnego wdrożenia Cena 2500,- netto +VAT (3075,-) Brutto  do koszyka


OPIS i szczegóły

I. PROPONOWANE DZIAŁANIA


1. Pobierz dokumentacje
2. Zakup hasła dostępowe
3. Rozpakuj materiały
4. Wykorzystaj materiały do działalności firmy

 materiały do pobrania
MATERIAŁY
DO POBRANIA

II. ZAKRES DOKUMENTACJI

1. ZASADY

a. Zasady bhp
b. Zasady pandemiczne
c. Zasady obsługi urządzeń technicznych
d. Zasady ochrony danych osobowych
e. Zasady ochrony danych teleinformatycznych
f. zasady ochrony środowiska
g. zasady udzielania I pomocy
h. Minimum jakie powinien znać każdy pracownik

2. INSTRUKCJE

a. Instrukcje bhp maszyn i narzędzi
b. Instrukcje bhp dla procesów
c. Instrukcje bhp dla stosowanych związków i substancji chemicznych
d. Instrukcje bhp dla prac o podwyższonym zagrożeniu

3. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

a. Ocena ryzyka zawodowego metoda RISC SCORE dla wyznaczonych stanowisk
b. Procesowa Ocena ryzyka zawodowego
c. Ocena ryzyka zawodowego dla nieopomiarowanych zagrożeń chemicznycj
d. Ocena ryzyka zawodowego dla zagrożeń iologicznych
e. Pandemiczna ocena ryzyka zawodowego

4. PROGRAMY SZKOLEŃ BHP

A. SZKOLENIE WSTĘPNE BHP
a. Instruktaż ogólny bhp
b. Instruktaż stanowiskowy bhp
B. SZKOLENIE OKRESOWE BHP
a. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
b. Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami

5. REJESTRY

1. Rejestr szkoleń bhp
2. Rejestr badań lekarskich
3. Rejestr instrukcji
4. Rejestr wymagań prawnych
5. Rejestr wymaganych umów
6. Rejestr wymaganych obowiązków

6. KARTY CHARAKTERYSTYK SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Spis kart charakterystyk oraz ich wydrukowanie a także udostępnienie

III. SPOSÓB WDROŻENIA

1. WDROŻENIE SAMODZIELNE
a. Wydrukowanie formularzy i innych wymaganych dokumentów
b. Zapoznanie sie z dokumentacja
c. Samodzielne prowadzeniwe dokumentacji bhp
2. WDROŻENIE DOKUMENTACJI PRZEZ ATEST SP. Z O.O.
a. Przygotowanie dokumentacji
b. Przeprowadzenie szkoleń i instrukaży
c. Wydrukowanie i wypełnienie formularzy
d. Sprawdzenie skuteczności wdrożenia dokumentacji bhp