Atest sp. z o.o.

 

BADANIA LEKARSKIE

Badania wstępne
Badania okresowe
Badania kontrolne
Badania specjalne

CHOROBY I SCHORZENIA
Angina
Białaczka
Błonica
Choroba zwyrodnieniowa stawów
Czerniak złośliwy
Dur brzuszny   
Dyzenteria 
Fobia
Gruźlica
Grypa
Grzybice skóry
Krztusiec
Miażdżyca
Migrena
Nieżyt nosa   
Odleżyna
Odra
Ospa wietrzna
Odmrożenia
Opatrywanie ran
Oparzenia
Osteoporoza
Padaczka
Płonica 
Półpasiec
Rany
Ropień
Różyczka
Tężec
Udar mózgu
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Zapalenie płuc
Zapalenie ucha środkowego
Zastrzał
Zatrucie jadem kiełbasianym
Zawał mięśnia sercowego
Złamania kości

Profilaktyczne badania lekarskie

badania i wykrywanie schorzeń

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane są na podstawie skierowania pracodawcy. I obejmują :

 • Badania wstępne
 • Badania okresowe
 • Badania kontrolne
 • Badania specjalne

  Skierowanie na badanie powinno zawierać
  1. Dane osobowe pracownika (kandydata do pracy) – tj.: Imię, Nazwisko, Pesel , miejsce zamieszkania,
  2. Dane dotyczące nomenklaturowego stanowiska pracy – tj nazwę zawodu oraz zajęcia dodatkowe np.: prowadzenie pojazdu mechanicznego, obsługa suwnicy,
  3. Czynniki i zagrożenia jakie występują na stanowisku pracy (stanowisku na którym ma być zatrudniony) oraz ich wielkość:

 • Zagrożenia fizyczne
 • Zagrożenia chemiczne
 • Zagrożenia biologiczne
 • Zagrożenia psychofizyczne
 • Czynniki niebezpieczne
 • Czynniki uciążliwe
  4. Podstawę prawna skierowania na badania
  5. Jaka ma być ocena stanu zdrowia – wobec przeciwwskazań/ brak przeciwwskazań zdrowotnych zdolny/ niezdolny do wykonywania pracy na stanowisku

  Dokumentem poświadczającym przeprowadzenie badania jest zaświadczenie lekarskie które powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika

   

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone