Atest sp. z o.o.

 

CHOROBY ZAWOD0WE

Wykaz chorób
Postępowanie

OBJAWY I PROFILAKTYKA
Alergia lateksowa
Alzheimera
Astma
Azbestoza
Beryloza
Borelioza
Gorączka Q
Gruźlica
Grypa
Grzybica płuc
Legionella
Niedokrwistość
Przeziębienie
Przykurcz
Pylice
Czynniki rakotwórcze
Rak skóry
Sarkoidoza
Toksoplazmoza
Torbielowatość
Trądzik
Wąglik
Flawiwirusy
Hantawirus
WZW A
WZW B
WZW C
WZW D,E,F
Zapalenie płuc
Zapalenie cięgien
Zapalenie skóry
Zespół cieśni
Zranienia
Zwyrodnienia

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych

I ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ

Rozpoznanie choroby, która jest w wykazie chorób zawodowych może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika, w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, lecz nie później niż w okresie, który został określony w wykazie chorób zawodowych:

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje pracodawca i/lub lekarz i/lub pracownik przesyłając formularz określony w rozporządzeniu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu inspektorowi pracy

ROZPOZNANIE CHOROBY MOŻE DOKONAĆ:

 • - lekarz o określonych przepisami kwalifikacjach (medycyna pracy) zatrudniony w następujących jednostkach orzeczniczych
 • - poradnia chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny prac
 • - kliniki i poradnie i chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych)
 • - poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych
 • - jednostki zakładów opieki zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby

  Postępowanie odwoławcze od orzeczenia choroby dokonuje lekarz o określonych przepisami kwalifikacjach (medycyna pracy) zatrudniony w jednostkach badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy

  WYDANIE DECYZJI O STWIERDZENIU CHOROBY ZAWODOWEJ Po rozpoznaniu choroby przez właściwych lekarzy Powiatowy Inspektor Sanitarny wszczyna postępowanie administracyjne ustalające czy istnieje związek pomiędzy warunkami pracy a zaistniałą choroby wymieniona w wykazie chorób zawodowych i w przypadku ustalenia takiego związku wydaje decyzją administracyjna o stwierdzeniu choroby zawodowej.

  Jednostka odwoławcza od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest Wojewódzki Inspektor Sanitarny

  POSTĘPOWANIE PO STWIERDZENIU CHOROBY ZAWODOWEJ

  Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia państwowy powiatowy (wojewódzki) inspektor sanitarny przesyła:

 • - zainteresowanemu pracownikowi lub byłemu pracownikowi;
 • - pracodawcy lub pracodawcom zatrudniającym pracownika w warunkach, które mogły spowodować skutki zdrowotne uzasadniające postępowanie w sprawie rozpoznania i stwierdzenia choroby zawodowej,
 • - jednostce orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie;
 • - właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

  OBOWIĄZKI PRACODAWCY

  W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

 • - ustalić przyczyny powstawania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • - w razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy.

  Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy

  Pracodawca prowadzi rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby

  Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze  

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone