Atest sp. z o.o.

 

Polityka bezpieczeństwa

 § 1 Serwis atest.org.pl zwany dalej Serwisem - jest własnością i jest obsługiwany przez firmę ATEST SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku ulica Marynarki Polskiej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000173940,  

§ 2   Jako zarząd spółki zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce bezpieczeństwa. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis obowiązuje aktualna polityka bezpieczeństwa. Ewentualne zmiany w polityce bezpieczeństwa nie wpłyną na podstawową zasadę:
1. Nie sprzedajemy danych osobowych Klientów osobom trzecim
2. Nie udostępniamy danych osobowych Klientów osobom trzecim za wyjątkiem:

 • organów określonych w art. 218 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego /Dz.U. z 1997 nr 89 poz. 555 z późniejszymi zmianami/
 • organów określonych w art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami/ Zapewniamy poufność transakcji przeprowadzanych przez klientów w naszym serwisie oraz bezpieczeństwo danych osobowych przekazywanych podczas procesu rejestracji.  

  § 3   W czasie korzystania z Serwisu nie gromadzimy żadnych danych osób które nie logują się na serwery, Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Zgodnie z przyjętą praktyką, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy adresy IP komputerów, których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego Serwisu. W przypadku składania zamówienia w naszym Serwisie Klient, poprzez akceptację postanowień Regulaminu sklepu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę w celach związanych z realizacją umów zawieranych pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą. Nigdy nie traktujemy zgody Zamawiającego jako zgody domyślnej. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienci Serwisu wyrażają poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia. W każdej chwili Klienci Serwisu przy wykorzystaniu poczty e-mail lub za pomocą listu poleconego mogą poprosić o usunięcie swoich danych z Serwisu. Ważne, aby prośba dotarła do nas w taki sposób, który nie będzie budził wątpliwości, że dane należą do autora żądania. W przypadku wątpliwości pracownicy Serwisu mają prawo dokonać czynności weryfikujących.   W każdej chwili Klienci Serwisu mogą, żądać informacji na temat tego, co dzieje się z pozostawionymi przez nich danymi osobowymi, a także mają dostęp do swoich danych poprzez formularz w panelu Klienta.  

  § 4   W przypadku zamówień składanych w naszym Serwisie, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania do Zamawiającego wiadomości e-mail stanowiących powiadomienia o stanie realizacji zamówień, na adres email podany podczas składania zamówienia. Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do realizacji zamówienia. Dodatkowe zaznaczenie przez Zamawiającego odpowiedniej opcji dotyczącej otrzymywania biuletynu nowości podczas procesu składania zamówienia lub samodzielna i potwierdzona subskrypcja biuletynu, oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie dodatkowych wiadomości e-mail z informacjami o nowościach, promocjach, itp.

  § 5 Serwis może wykorzystywać pliki Cookies (lub inne), umożliwiające identyfikację Użytkownika.  

  § 6     Ewentualne zmiany dokonane zostaną poprzez dokonanie odpowiedniego zapisu w niniejszej polityce prywatności.  

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone