Atest sp. z o.o.

 SKLEP bhp

 POWRÓT DO SKLEPU

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

 dokumentacja bhp

Należność w kwocie 60,- za:


Dostęp do platformy szkoleniowej http://www.atest.h2g.pl
Wystawienie Kart szkolenia wstępnego
wpłacic na konto 25 2160 0003 2000 1560 9700 0001
Potwierdzenie wpłaty przesłać na adres biuro@atest.org.pl
wraz z informacją o nr NIP w celu wystawienia faktury oraz danymi pracownika (imię nazwisko stanowisko datę zatrudnienia)