Atest sp. z o.o.

 

MENU

WSTĘP
KATALOG
KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
OFERTA
RYZYKO
SZKOLENIA
WYPADKI
ZASADY
INSTRUKCJE
DRUKI
ZAGROZENIA
DORADZTWO
BADANIA
POMIARY
CHOROBY ZAWODOWE
DOBRE PRAKTYKI
ZARZĄDZANIE
PRZEPISY
LOGOWANIE
KONTAKT

Nasza oferta

W ramach naszych usług BHP oferujemy:

 • - okresowe i wstępne szkolenia BHP
 • - kontrolę stanu BHP pod kątem konkretnego zagadnienia
 • - audyt BHP
 • - tworzenie analiz stanu BHP
 • - ocenianie ryzyka zawodowego
 • - opracowanie stanowiskowych i ogólnych instrukcji BHP
 • - doradztwo z zakresu BHP i ochrony zdrowia oraz organizacją pracy w miejscach
 • - pomoc podczas postępowania powypadkowego
 • - prowadzenie rejestrów BHP
 • - pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • - uczestnictwo podczas procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP
 • - uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP
 • - badania środowiskowe
 • - tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • - występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)
 • - wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP

  Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone