Atest sp. z o.o.

 SKLEP bhp

 POWRÓT DO SKLEPU

POLITYKA SPÓŁKI ATEST

Ambicją naszej firmy jest podnoszenie kultury bezpieczeństwa poprzez taka realizację usług bhp i obsługa klienta wraz z jego oczekiwaniami, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk i kompetencji zawodowych, z uwzględnieniem przepisów prawnych i innych zobowiązań.

Dzięki przyjętym zasadom systemu:

- ustalamy wymagania klientów,
- udzielamy pomocy w doborze optymalnych dla nich rozwiązań oraz rzetelnie i kompleksowo realizujemy zlecone prace,
- badamy zadowolenie klientów i wdrażamy ulepszenia podnoszące poziom zadowolenia,
- rozszerzamy asortyment proponowanych wyrobów i usług,
- wdrażamy nowe technologie oraz modernizujemy park maszynowy i infrastrukturę,
- współpracujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami budując z nimi partnerskie relacje,
- kształtujemy wśród personelu świadomość odpowiedzialności za wyroby i usługi oraz doskonalimy umiejętności pracowników,
- ciągle doskonalimy skuteczność systemu zarządzania oraz działania firmy.

Założenia Polityki stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów i są znane i respektowane przez wszystkich pracowników ATEST Sp. z o.o.