Atest sp. z o.o.

 

POMIARY

PODSTAWOWE POJĘCIA,
Pyły,
Związki chemiczne,
Mikroorganizmy,
Jaja pasożytów,
Toksyny,
Wysiłek fizyczny,
Stres,
PRZYGOTOWANIE APARATURY
Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu ,
Kalibracja i sprawdzenie aspiratorów ,

ZASADY POBIERANIA PRÓBEK
Dozymetria indywidualna ,
Pomiary stacjonarne ,
Transport i przechowywanie ,

WALIDACJA METODY BADAWCZEJ
Powtarzalność,
Odtwarzalność,
Ocena jednorodności wariancji,
Granica oznaczenia ilościowego ,
Zakres roboczy,
Walidacja metody pobierania próbek powietrza do oceny:
Pyłu całkowitego ,
Pyłu respirabilnego ,
Włókien ,
Włókien respirabilnych,
Włókien azbestu,
Czynników chemicznych ,
Walidacja metody pobierania próbek:
Czynników fizycznych,
Pól magnetycznych,
Pól elektostatycznych,
Promieniowania cieplnego,
Promieniowania laserowego,
Promieniowania rentgenowskiego,
Promieniowania jonizujacego,
Wilgotności,
Temeratury,
Wysiłku fizycznego,
Oświetlenia,
Hałasu,
Prionów,
Mikroorganizmów,
Jaj pasożytów,
Toksyn,
Zarodników grzybów,
Stresu,

PROCEDURY POBIERANIA PRÓBEK.
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii indywidualnej,
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii stacjonarnej,
Pomiar pól,
Pomiar promieniowania,
Pomiar hałasu,
Pomiar oświetlenia,
Pomiar wysiłku fizycznego,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów wewnętrznych,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów zewnetrznych,
Pomiar ilościowy zarodników ,
Pomiar ilościowy bakterii wirusów prionów i toksyn ,
Pomiar ilościowy stresu,

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Pomiary środowiska pracy

Atest sp. z o.o. oferuje Państwu analize potrzeb w zakresie pomiarów środowiska pracy w przewidzianym przez ustawodawcę trybie.  

W ramach podjętej współpracy proponujemy:

 • ocene zagrożeń,
 • ocene możliwości diagnozy pomiarowej,
 • wytypowanie pomiarów środowiska pracy,
 • wybranie tych badan, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracy i ochrone zdrowia,
 • przeciwdziałanie tworzenia zbędnych zapisów i działań pomiarowych,
 • szkolenia z zakresu technik pomiarowych
 • wybór i nadzór nad pomiarami terenowymi,
 • kontrola wyników badań i pomiarów środowiska pracy,
 • sporządzenie niezbędnej dokumentację popomiarowej,
 • opracowanie jakościowej oceny ryzyka wynikajacej działań pomiarowych,
 • prowadzenie rejestrów wyników pomiarów,
 • archiwizacje dokumentacji.  

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone