Atest sp. z o.o.

 

POMIARY

PODSTAWOWE POJĘCIA,
Pyły,
Związki chemiczne,
Mikroorganizmy,
Jaja pasożytów,
Toksyny,
Wysiłek fizyczny,
Stres,
PRZYGOTOWANIE APARATURY
Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu ,
Kalibracja i sprawdzenie aspiratorów ,

ZASADY POBIERANIA PRÓBEK
Dozymetria indywidualna ,
Pomiary stacjonarne ,
Transport i przechowywanie ,

WALIDACJA METODY BADAWCZEJ
Powtarzalność,
Odtwarzalność,
Ocena jednorodności wariancji,
Granica oznaczenia ilościowego ,
Zakres roboczy,
Walidacja metody pobierania próbek powietrza do oceny:
Pyłu całkowitego ,
Pyłu respirabilnego ,
Włókien ,
Włókien respirabilnych,
Włókien azbestu,
Czynników chemicznych ,
Walidacja metody pobierania próbek:
Czynników fizycznych,
Pól magnetycznych,
Pól elektostatycznych,
Promieniowania cieplnego,
Promieniowania laserowego,
Promieniowania rentgenowskiego,
Promieniowania jonizujacego,
Wilgotności,
Temeratury,
Wysiłku fizycznego,
Oświetlenia,
Hałasu,
Prionów,
Mikroorganizmów,
Jaj pasożytów,
Toksyn,
Zarodników grzybów,
Stresu,

PROCEDURY POBIERANIA PRÓBEK.
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii indywidualnej,
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii stacjonarnej,
Pomiar pól,
Pomiar promieniowania,
Pomiar hałasu,
Pomiar oświetlenia,
Pomiar wysiłku fizycznego,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów wewnętrznych,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów zewnetrznych,
Pomiar ilościowy zarodników ,
Pomiar ilościowy bakterii wirusów prionów i toksyn ,
Pomiar ilościowy stresu,

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

MIKROORGANIZMY


Mikroorganizmy - sztuczna grupa nie mająca formalnego charakteru systematycznego
Mikroorganizm to organizm obserwowany pod mikroskopem najczęściej organizmy jednokomórkowe. Nie obejmuje ona prionów, wirusów (nie klasyfikowane jako organizmy żywe) ani małych zwierzat takich jak nicienie, wrotki, roztocza, niesporczaki, owady, a należą do nich bakterie, pierwotniaki, wirusy, liczne glony, niektóre grzyby. Wiele drobnoustrojów pasożytuje w innych organizmach, w tym u człowieka, wywołując choroby zakaźne. Drobnoustroje chorobotwórcze nazywamy zarazkami.

Drogi szerzenia się drobnoustrojów
1. kontakt bezpośredni, w którym zarazek przenosi się na zdrowy ustrój w chwili zetknięcia się z tkankami zdrowego osobnika, w ten sposób np.: przenoszą się choroby weneryczne, wścieklizna, (wrodzone), pochwowe,
2. kontakt pośredni, który zachodzi wówczas, jeśli pomiędzy źródło zakażenia a człowieka ulegającego zakażeniu włącza się jedno lub kilka ogniw pośredniczących. ( powietrze, woda, ziemia, środki spożywcze, przedmioty codziennego użytku i przenosiciele- wektory).

W zakażonym ustroju, mogą one wywołać:
1. zakażenie miejscowe, w którym objawy i proces chorobowy ograniczają się do najbliższych okolic zakażenia,
2. zakażenie ogólne, w którym czynnik etiologiczny szerzy się różnymi drogami w organizmie. (Zarazek może się przy tym szerzyć drogą wydzielin i wydalin, naczyń chłonnych, krwi, a nawet pni nerwowych).

Klasyfikacja drobnoustrojów
DROBNOUSTROJE dzieli się na:
1. prokariotyczne bakterie (Eubacteria),
2. cyjanobakterie (sinice, Cyanobacteria)
3. archebakterie (Archaea),
4. eukariotyczne protisty (Protista),
a. pierwotniaki
b. jednokomórkowe rośliny,
c. najprostsze grzyby.
5. Microtatobiotes (Ścisłe pasożyty, nie zdolne do samodzielnego prowadzenia procesów przemiany materii i wskutek tego mogą się rozmnażać tylko w ścisłym związku z komórkami ustrojów wyższych, wykorzystując ich metabolizm)
a. riketsje (Rickettsiales)
b. wirusy (Virales).  

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone