Atest sp. z o.o.

 

POMIARY

PODSTAWOWE POJĘCIA,
Pyły,
Związki chemiczne,
Mikroorganizmy,
Jaja pasożytów,
Toksyny,
Wysiłek fizyczny,
Stres,
PRZYGOTOWANIE APARATURY
Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu ,
Kalibracja i sprawdzenie aspiratorów ,

ZASADY POBIERANIA PRÓBEK
Dozymetria indywidualna ,
Pomiary stacjonarne ,
Transport i przechowywanie ,

WALIDACJA METODY BADAWCZEJ
Powtarzalność,
Odtwarzalność,
Ocena jednorodności wariancji,
Granica oznaczenia ilościowego ,
Zakres roboczy,
Walidacja metody pobierania próbek powietrza do oceny:
Pyłu całkowitego ,
Pyłu respirabilnego ,
Włókien ,
Włókien respirabilnych,
Włókien azbestu,
Czynników chemicznych ,
Walidacja metody pobierania próbek:
Czynników fizycznych,
Pól magnetycznych,
Pól elektostatycznych,
Promieniowania cieplnego,
Promieniowania laserowego,
Promieniowania rentgenowskiego,
Promieniowania jonizujacego,
Wilgotności,
Temeratury,
Wysiłku fizycznego,
Oświetlenia,
Hałasu,
Prionów,
Mikroorganizmów,
Jaj pasożytów,
Toksyn,
Zarodników grzybów,
Stresu,

PROCEDURY POBIERANIA PRÓBEK.
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii indywidualnej,
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii stacjonarnej,
Pomiar pól,
Pomiar promieniowania,
Pomiar hałasu,
Pomiar oświetlenia,
Pomiar wysiłku fizycznego,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów wewnętrznych,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów zewnetrznych,
Pomiar ilościowy zarodników ,
Pomiar ilościowy bakterii wirusów prionów i toksyn ,
Pomiar ilościowy stresu,

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

TOKSYNY

Toksyna - silnie toksyczna wydzielina niektórych zwierząt roślin i drobnoustrojów mająca na celu odstraszanie, paraliżowanie lub uśmiercanie innych zwierząt.
Trucizna to substancja, która po dostaniu się w odpowiedniej dawce do organizmu może zakłócić jego funkcje życiowe, a nawet spowodować śmierć.
Toksyczność jest to zdolność substancji do wywoływania zatrucia po wniknięciu do organizmu

TYPY TOKSYN

L.p.
Typ
Charakterystyka
1 Ektotoksyny Związki posiadające strukturę białkowa wydzielane na zewnątrz komórki wywołujące swoiste objawy chorobowe mogą być rozkładane przez enzymy trawienne (za wyjątkiem toksyny botulinowej i enterotoksyny gronkowcowej)
2 Endotoksyny Związki wielocukrowo-lipidowo-polipeptowe) powstałe w wyniku rozpadu komórki bakteryjnej. Nie są rozkładane przez enzymy trawienne
3 Dioksyny Związki wytwzrzane przez człowieka s posób nie zamierzony Nie znajdują żadnego zastosowania technicznego.
4 Toksyna błonicza Drobnoustroje pałeczki Corynebacterium diphteriae w wyniku zakażenia ich bakteriofagiem B wydzielają toksyny, same nie będąc inwazyjnymi
5 Toksyna tężcowa Drobnoustroje pałeczki Clostridium tetani  wytwarzają dwie egzotoksyny: tetanospazminę i tetanolizynę. Tetanospazmina jest neurotoksyną i jedną z najsilniejszych toksyn znanych człowiekowi – dawka śmiertelna dla człowieka wynosi 2,5 nanograma na kilogram masy ciała
6 Toksyna erytrogenna Toksyna białkowa o właściwościach antygenowych.
7 Trucizna antropogeniczna Trucizny wytwarzane przez samego człowieka.

Podział toksyn

Grupa toksyn
Przykłady toksyn
Sympatykomimetyczne Kokaina
Amfetamina
Kofeina
LSD
Cholinergiczne Pestycydy fosforoorganiczne
Nikotyna
Muskaryna
Cholinolityczne Atropina
Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
Neuroleptyki
Narkotyczne Morfina
Kodeina
Leki uspokajająco-nasenne (barbiturany, benzodiazepiny)
Heroina

Zalecane odtrudki

Toksyna
Odtrutka
paracetamol acetylocysteina
związki fosforoorganiczne atropina
związki methemogobinotwórcze błękit metylenowy
fluor chlorek wapnia
żelazo deferoksamina
rtęć, arsen dimerkaprol (BAL)
metanol, glikol metylenowy etanol
atropina, cholinolityki fizostygmina
benzodiazepiny flumazenil
antagoniści kwasu foliowego (metotreksat) folinowy kwas
b-blokery, blokery kanałów wapniowych glukagon
opiaty nalokson
związki fosforoorganiczne obidoksym
muchomor sromotnikowy penicylina krystaliczna
izoniazyd pirydoksyna
glikozydy naparstnicy przeciwciała przeciw digoksynie
heparyna siarczan protaminy
cyjanki, cjanowodór tiosiarczan sodu
ołów, złoto, kadm wersenian sodowo-wapniowy

Toksyny naturalne w naszej strefie geograficznej

Grupa
Wyszczególnienie
Liczba zatruć śmiertelnych rocznie
Rośliny tojad mocny
tojad lisi
konwalia majowa
cis pospolity
wilcza jagoda
zawilec gajowy,
jaskier ostry,
jarzębina (jarząb pospolity),
bluszcz pospolity,
tytoń szlachetny,
bez dziki,
jemioła pospolita,
narcyz biały ,
kwiaty i owoce ziemniaka,
fiołek alpejski,
pierwiosnek kubkowaty,
45000-48000
Grzyby Grzyby zawierające: folloidynę, amanitynę, muskarynę oraz kwas helwelowy
piestrzenica kasztanowata
strzępiak ceglasty
muchomor jadowity
muchomor sromotnikowy
5000
Zwierzęta żmija zygzakowata
krzyżak ogrodowy
kleszcz pastwiskowy
mrówka
pszczoła
trzmiel
osa
szerszeń
800
 

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone