Atest sp. z o.o.

 

POMIARY

PODSTAWOWE POJĘCIA,
Pyły,
Związki chemiczne,
Mikroorganizmy,
Jaja pasożytów,
Toksyny,
Wysiłek fizyczny,
Stres,
PRZYGOTOWANIE APARATURY
Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu ,
Kalibracja i sprawdzenie aspiratorów ,

ZASADY POBIERANIA PRÓBEK
Dozymetria indywidualna ,
Pomiary stacjonarne ,
Transport i przechowywanie ,

WALIDACJA METODY BADAWCZEJ
Powtarzalność,
Odtwarzalność,
Ocena jednorodności wariancji,
Granica oznaczenia ilościowego ,
Zakres roboczy,
Walidacja metody pobierania próbek powietrza do oceny:
Pyłu całkowitego ,
Pyłu respirabilnego ,
Włókien ,
Włókien respirabilnych,
Włókien azbestu,
Czynników chemicznych ,
Walidacja metody pobierania próbek:
Czynników fizycznych,
Pól magnetycznych,
Pól elektostatycznych,
Promieniowania cieplnego,
Promieniowania laserowego,
Promieniowania rentgenowskiego,
Promieniowania jonizujacego,
Wilgotności,
Temeratury,
Wysiłku fizycznego,
Oświetlenia,
Hałasu,
Prionów,
Mikroorganizmów,
Jaj pasożytów,
Toksyn,
Zarodników grzybów,
Stresu,

PROCEDURY POBIERANIA PRÓBEK.
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii indywidualnej,
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii stacjonarnej,
Pomiar pól,
Pomiar promieniowania,
Pomiar hałasu,
Pomiar oświetlenia,
Pomiar wysiłku fizycznego,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów wewnętrznych,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów zewnetrznych,
Pomiar ilościowy zarodników ,
Pomiar ilościowy bakterii wirusów prionów i toksyn ,
Pomiar ilościowy stresu,

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

WYSIŁEK

Koszt energetyczny wykonywanej pracy możemy precyzyjnie zmierzyć. Związany jest z funkcjonowaniem narządów i układów człowieka związanych z charakterem wykonywanej pracy jest zindywidualizowane i związane z towarzyszącym stresem i emocjami.

WYDATEK ENERGETYCZNY – kryterium ciężkości pracy. Do oceny ciężkości pracy wykorzystywana jest wielkość wydatku energetycznego w ciągu zmiany roboczej.

METODY POMIARU WYDATKU ENERGETYCZNEGO:

 • kalorymetria bezpośrednia
 • kalorymetria pośrednia
 • chronometrażowa (tabelaryczna wg Lehmana)
 • oceny na podstawie mechanicznego efektu pracy
 • oceny na podstawie zmian fizjologicznych
 • oceny uciążliwości wynikającej z wysiłków statycznych
 • oceny uciążliwości związanej z monotypowością ruchów roboczych
 • badanie „odnowy tętna”
 • badanie zapotrzebowania tlenowego

  METODY TABELARYCZNE

  Przy braku możliwości wykonywania pomiaru wydatku energetycznego jedną z wymienionych wcześniej metod wartości te możemy określić za pomocą szacunkowej metody chronometrażowo-tabelarycznej, odczytując z tabeli wartość wydatku energetycznego dla typowych czynności. 

  Pułap tlenowy zdolność pochłaniania tlenu przez organizm. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników wydolności. Ciężkość (intensywność) wysiłku określa się w procentach pułapu tlenowego.

  Zużycie tlenu stanowi wskaźnik sumy wysiłków fizycznego i umysłowego  

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone