Atest sp. z o.o.

 

POMIARY

PODSTAWOWE POJĘCIA,
Pyły,
Związki chemiczne,
Mikroorganizmy,
Jaja pasożytów,
Toksyny,
Wysiłek fizyczny,
Stres,
PRZYGOTOWANIE APARATURY
Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu ,
Kalibracja i sprawdzenie aspiratorów ,

ZASADY POBIERANIA PRÓBEK
Dozymetria indywidualna ,
Pomiary stacjonarne ,
Transport i przechowywanie ,

WALIDACJA METODY BADAWCZEJ
Powtarzalność,
Odtwarzalność,
Ocena jednorodności wariancji,
Granica oznaczenia ilościowego ,
Zakres roboczy,
Walidacja metody pobierania próbek powietrza do oceny:
Pyłu całkowitego ,
Pyłu respirabilnego ,
Włókien ,
Włókien respirabilnych,
Włókien azbestu,
Czynników chemicznych ,
Walidacja metody pobierania próbek:
Czynników fizycznych,
Pól magnetycznych,
Pól elektostatycznych,
Promieniowania cieplnego,
Promieniowania laserowego,
Promieniowania rentgenowskiego,
Promieniowania jonizujacego,
Wilgotności,
Temeratury,
Wysiłku fizycznego,
Oświetlenia,
Hałasu,
Prionów,
Mikroorganizmów,
Jaj pasożytów,
Toksyn,
Zarodników grzybów,
Stresu,

PROCEDURY POBIERANIA PRÓBEK.
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii indywidualnej,
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii stacjonarnej,
Pomiar pól,
Pomiar promieniowania,
Pomiar hałasu,
Pomiar oświetlenia,
Pomiar wysiłku fizycznego,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów wewnętrznych,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów zewnetrznych,
Pomiar ilościowy zarodników ,
Pomiar ilościowy bakterii wirusów prionów i toksyn ,
Pomiar ilościowy stresu,

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

STRES

Stres – reakcja organizmu na bodziec a także dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem, a otoczeniem - która może być oceniana przez jednostkę jako wymagająca wysiłku adaptacyjnego, wyczerpująca lub przekraczająca możliwości jej sprostania.

Pewien optymalny poziom stresu jest niezbędny dla efektywnego funkcjonowania człowieka. Zbyt niski poziom stresu powoduje spadek motywacji, apatię i znudzenie. Zbyt wysoki-napięcie , trudności z koncentracją, lęk i zamęt w głowie, fizyczne zmęczenie, zwolnienie refleksu. 

stres

Czynniki stresogenne

 • zewnętrzne -presja środowiska, przytłaczająca ilość zajęć, zmiana szkoły lub mieszkania, złe warunki pracy, monotonia pracy 
 • wewnętrzne (tkwiące w jednostce)-nierealistyczne oczekiwania, brak poczucia sprawowania kontroli, przynależności, kwalifikacji, przesądy, kompleksy, nieodpowiednie nawyki.

  Odczuwanie stresu- symptomy:

 • suchość w ustach,
 • szum w głowie,
 • spocone dłonie,
 • „dziwne” odczucia w brzuchu czy sercu,
 • zgrzytanie zębami,
 • zaciśnięte szczęki,
 • niemożliwość usiedzenia w miejscu,
 • problemy ze snem,
 • uczucie niepokoju,
 • brak apetytu lub nadmierny apetyt,
 • obgryzanie paznokci, podrygiwanie nogą,
 • przesadne palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu,
 • płakanie bez wyraźnej przyczyny.

  REAKCJA ORGANIZMU NA STRES

  Psychologiczna reakcja na konkretną stresową sytuację aktywizuje układ współczulny. Dochodzi do zmian w procesach fizjologicznych, jak wzrost wydzielania hormonów typu adrenalina, noradrenalina, tyroksyna. Hormony te pobudzają do pracy najważniejsze narządy. Powoduje to wzrost ciśnienia krwi, napięcia mięśniowego i poziomu cukru we krwi. Ponadto percepcja ulega wyostrzeniu, wzrasta aktywność umysłowa. Wrażliwość na ból ulega natomiast stłumieniu, gdyż jego odczuwanie niepotrzebnie angażowałoby uwagę osoby. Dzieje się to po to, by przygotować organizm do ewentualnego wydatku energii w sytuacji, gdy trzeba np. walczyć lub uciekać. 

  Stres rodzi się z konfliktów życiowych, stanów niepewności i tłumionych uczuć. Człowiek z kompleksem niższości staje się drażliwy, niecierpliwy, wrażliwy na krytykę, nie umie przegrywać. Czasy współczesne z wielu powodów są czasami stresu. Ludzie czują się coraz bardziej samotni, zagubieni, boją się niewiadomego. Sytuacje długotrwałego stresu powodują często lęk czy strach, a nawet wyczerpanie. Nie można uniknąć wszystkich sytuacji stresowych, ale można uczyć się umiejętności znoszenia niepowodzeń. Tak umiejętnie przemienić i przebudować działania, by sytuacja stresowa nie stała się przeszkodą nie do zniesienia.

  Przyczyny stresu:

 • Stres biologiczny: doświadczamy go w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Organizm uwalnia wówczas duże ilości adrenaliny- hormonu, który wywołuje pełną mobilizację “strategicznych” narządów, które mają do spełnienie nie bagatelną rolę, określaną w języku hormonalnym “walcz lub uciekaj”. 
 • Stres psychologiczny: pojawia się wskutek lęku przed utratą kontroli lub przed wymaganiami, które postrzegamy jako przerastające nasze możliwości. Może wywoływać go pośpiech czy problemy w relacjach z partnerem. 

  Środowisko jest źródłem stresu a w szczególności takie bodźce jak:

 • Tłok, ograniczone poczucie prywatności, 
 • Niewystarczająca przestrzeń życiowa lub przestrzeń niezbędna do pracy, 
 • Hałas, 
 • Bałagan, nieporządek, 
 • Zanieczyszczenie środowiska, 
 • Zła organizacja w miejscu pracy.

  Czynniki chemiczne i pokarmowe są źródłem stresu a w szczególności:

 • Kofeina: podnosi poziom hormonu stresu, utrudnia sen i może zwiększać drażliwość; 
 • “Zastrzyk” węglowodanów dostarczony pod postacią czekoladek czy innych słodyczy: na zwiększony poziom cukrów organizm reaguje wydzieleniem zwiększonej ilości insuliny. W konsekwencji nagły przypływ energii ustępuje miejsca osłabieniu, które pojawia się wskutek działania insuliny nakierowanego na obniżenie poziomu cukru we krwi. 
 • Nadmiar soli: Wywołuje wzrost ciśnienia krwi i uczucie stresu.

  Styl życia jako źródło stresu

 • nadmiar lub brak zajęć, 
 • konieczność sprostania wymaganiom, które przewyższają możliwości i/lub umiejętności, 
 • konieczność sprostania nieprzewidzianym trudnościom, 
 • presja czasu, 
 • zmiany pewnych procedur, 
 • brak niezbędnych informacji, pomocy lub wsparcia, 
 • brak jasno określonego celu, 
 • niejasne oczekiwania szefa, współpracowników, 
 • odpowiedzialność za ludzi, budżet czy politykę, 
 • budowanie kariery zawodowej: 
 • oczekiwanie na awans,
 • frustracja wynikająca z niedopasowania do pełnionej roli, 
 • konieczność sprostania nowym obowiązkom wynikającym z awansu, 
 • brak jasnego planu rozwoju kariery, 
 • brak możliwości, 
 • zagrożenie utratą pracy,

  Struktura jako źródło stresu: 

 • Oczekiwania szefa lub przełożonego, 
 • Ingerowanie innych osób w naszą pracę, 
 • Wymagania klientów, 
 • Załamanie planów zawodowych,  ·

  Rodzina jako źródła stresu: 

 • Problemy finansowe, 
 • Nieporozumienia w relacjach z partnerem, 
 • Problemy zdrowotne,  

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone