Atest sp. z o.o.

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

Sesja plakatowa
Monitorowanie podwykonawców
Szkolenie podwykonawców
Szkolenie z zakresu ewakuacji rannych
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania pasożytom
Szkolenia z zakresu chorób quasi zawodowych
Konkurs bhp
Pogadanki dot bhp

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

Dobre praktyki to podjęcie działań mających na celu:

 • motywowanie i zachęcanie pracowników do angażowania się w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy.
 • motywowanie pracowników, którzy poprzez swoje zachowanie oraz przestrzeganie przepisów, wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • promowanie bezpiecznych zasad bhp i ppoż.
 • podnoszenie świadomości bezpiecznej pracy wśród pracowników firmy
 • zapobieganie powstawaniu wypadków poprzez zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i zagrożeń
 • promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.
 • rozpoznawanie niebezpiecznych miejsc,
 • rozpoznawanie niebezpiecznych zachowań pracowników,
 • upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy,
 • uświadomienie występowania zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w proceszch technologicznych,
 • kształcenie nawyków ostrożności i przezorności wśród pracowników,
 • modelowanie pozytywnego i otwartego odbioru problematyki bhp
 • promowanie bezpiecznych zasad bhp i ppoż.
 • podnoszenie świadomości bezpiecznej pracy wśród pracowników firmy
 • podnoszenie kultury bezpieczeństwa
 • integracaja pracowników  

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone