Atest sp. z o.o.

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

Sesja plakatowa
Monitorowanie podwykonawców
Szkolenie podwykonawców
Szkolenie z zakresu ewakuacji rannych
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania pasożytom
Szkolenia z zakresu chorób quasi zawodowych
Konkurs bhp
Pogadanki dot bhp

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

 

Sesja plakatowa

Profesjonalne usługi bhp

Sesja plakatowa polega na prezentacji w postaci dużego plakatu umieszczonego przygotowanym miejscu. W wyznaczonej porze prelegnnt staje przed plakatem i referuje. Zainteresowani podchodzą, oglądają i dyskutują w bezpośrednim kontakcie z autorem, mając przez oczami wszystkie potrzebne dane i ilustracje. Dodatkowo w czasie sesji plakatowej moga być dołączane miniaturki, które uczestnicy sesji mogą zabrać ze sobą. Zwykle sesje trwają od 30 minut do dwóch godzin. Niektóre seminaria są organizowane w formie wyłącznie sesji plakatowej z "obchodem".
Sesje plakatowe są bardzo wydajną formą prezentacji i stanowią bardzo istotny element konferencji, wypierając sympozja z krótkimi referatami i zbyt mała ilością czasu na dyskusje. Umożliwiają one bardziej nieskrępowaną dyskusję bezpośrednio zainteresowanych tematem uczestników i łatwe nawiązywanie osobistych kontaktów.
Plakat dociera do mniejszej liczby uczestników niż wykład, a jego wykonanie zajmuje więcej czasu. Na sesjach plakatowych często zdarza się też, że trudno jest odnaleźć na sali autora plakatu. Teoretycznie wymagane jest, aby autor stał cały czas pod plakatem, jednak często zniechęcony brakiem zainteresowania lub przeciwnie - "porwany na stronę" przez grupę żywo zainteresowanych jego treścią naukowców znika gdzieś w kuluarach konferencji.

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone