Atest sp. z o.o.

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

Sesja plakatowa
Monitorowanie podwykonawców
Szkolenie podwykonawców
Szkolenie z zakresu ewakuacji rannych
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania pasożytom
Szkolenia z zakresu chorób quasi zawodowych
Konkurs bhp
Pogadanki dot bhp

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

Monitorowanie podwykonawców

Profesjonalne usługi bhp

Monitorowanie składa się on z:

 • standardowych kontroli w miejscu wykonywania pracy,
 • kontroli dokumentacji dotyczącej wymaganych szkoleń, badań i kwalifikacji,
 • audytowania firm już współpracujących oraz starających się o kontrakt.
  Proces monitorowania weryfikuje wiele elementów dotyczących bezpośrednio pracy
  (m.in. poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac,
  stan świadomości pracowników w zakresie budowania kultury bezpiecznej pracy,
  skuteczność przeprowadzanych w praktyce ocen ryzyka zawodowego)
  ale również aspektów takich jak:
 • zaangażowanie kierownictwa,
 • procedury i instrukcje według jakich organizowana jest praca,
 • jakość i poziom szkoleń.  

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone