Atest sp. z o.o.

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

Sesja plakatowa
Monitorowanie podwykonawców
Szkolenie podwykonawców
Szkolenie z zakresu ewakuacji rannych
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania pasożytom
Szkolenia z zakresu chorób quasi zawodowych
Konkurs bhp
Pogadanki dot bhp

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

Szkolenie z zakresu ewakuacji rannych

Profesjonalne usługi bhp

Szkolenie z zakresu ewakuacji rannych jest szkoleniem nieobowiązkowym ale umożliwiającycm realizacje udzielania pomocy w razie wystapienia zdarzenia losowego a obejmujęcego potencjał techniczny zakładu pracy

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest:
 • zapoznanie z występującymi w zakładzie zagrożeniami mogącymi miec wpływ na życie i zdrowie pracowników jak i osób trzecich
 • zapoznanie z przewidzianymi przez pracodawce procedurami na wypadek wystapienia nadzwyczajnych zagrożeń a także zagrożeń życia i zdrowia pracowników lub osób trzecich
 • zapoznanie z przewidzianymi przez pracodawcę urządzeniami technicznymi, organizacyjnymi a także narzędziami służacymi do ograniczenia strat niematerialnych (ludzkich) a także strat materialnych
 • zapoznanie z przewidzianymi przez pracodawce scenariuszmi postepowania w podobnych przypadkach
 • zapoznanie ze sposobami postępowania w takich przypadkach

  Zakres szkolenia


  1. Prawa i obowiązki ratownika
  2. Występujące zagrożenia oraz stany które moą miec wpływ na postępowanie ratunkowe
  3. Budowa i sposób posługiwania sie ze sprzetem ratunkowym
  4. Sposoby wydobycia poszkodowanych z zagłębień
  5. Sposoby wyprowadzenia poszkodowanych z wysokości
  6. Sposoby uwalniania poszkodowanych spod napięcia
  7. Sposoby postępowania w przypadku wystapienia zagrożenia biologicznego
  8. Sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia gazowego (metan, chlor, amoniak, ropopochodne itp)
  9. Sposóby postępowania w przypadku wystąpienia rozlewu (kwasów, zasad, materiałów czynnych biologiczne, niebezpiecznych dla srodowiska, ropopochodnych)

  Sposób prowadzenia


  Ćwiczenia w małych grupach ze sprzętem  

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone