Atest sp. z o.o.

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

Sesja plakatowa
Monitorowanie podwykonawców
Szkolenie podwykonawców
Szkolenie z zakresu ewakuacji rannych
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania pasożytom
Szkolenia z zakresu chorób quasi zawodowych
Konkurs bhp
Pogadanki dot bhp

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

Szkolenia z zakresu chorób quasi zawodowych

Profesjonalne usługi bhp

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest:
1. Zapoznanie sie z pojęciami:
 • schorzenie,
 • choroba
 • choroba zawodowa
 • choroba quasi zawodowa
  2 .Zapoznanie z sposobem rozwoju schorzeń, które moga wynikać z procesu produkcyjnego lub sposobu wykonywania pracy
  3. Zapoznanie z metodami ograniczenia skutków zdrowotnych, które moga wynikać z procesu produkcyjnego lub sposobu wykonywania pracy
  4 .Zapoznanie z metodami przeciwdziałania degradacji stanu zdrowia wynikajacego z procesu produkcyjnego lub sposobu wykonywania pracy
  5. Zapoznanie z metadami usyskania środków medycznych, ograniczonych dla osób które wymuszaja uzyskanie kprzyści materialnych w zamian za rzetelne wykonianie powierzonych im obowiazków
  6. Zapoznanie z sposobami stosowania środków medycznych przrciwdziałajacych degradacji stanu zdrowotnego

  Zakres szkolenia


  1. Informacje ogólne.
 • co to jest choroba zawodowa i kto ma wpływ na ich kwalifikowanie
 • co wpływa na degradacje stanu zdrowia wynikającego z procesu produkcyjnego lub sposobu wykonywania pracy
  2. Metody kwalifikowania schorzeń do chorób zawodowch
  3. Szkody wyrządzane przez system opieki zdrowotnej
  4. Metody omijania szkód wyrządzanych przez systemu opieki zdrowotnej
  5. Metody diagnostyki schorzeń
  6. Schorzenia i choroby wynikające z procesu produkcyjnego lub sposobu wykonywania pracy
  7. Sposoby leczenia tych schorzeń

  Sposób prowadzenia


  Wykład  

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone