Atest sp. z o.o.

 

PRZEPISY

Konwencje międzynarodowe
KonstytucjaRP
Kodeks Pracy
Normy do obowiązkowego stosowania
Organa nadzoru
Słuzba bhp
Wypadki
Przepisy ogólne
Przepisy szczegółowe
Przepisy szczególne
Certyfikacja

 

WYBRANE PRZEPISY BHP  

Wybrane przepisy bhp to zbiór praktycznych wskazówek, które są niezbędne do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy organizator jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczestników organizowanego procesu. Każdy obiekt musi spełniać wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonanie podstawowych obowiązków jest przedmiotem kontroli zarówno wewnętrznej jak i przez podmioty zewnętrzne i organy ucisku państwowego. Aby umożliwić przygotowanie się do tej roli wybrano kilka przepisów w zakresie bhp.

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone