Atest sp. z o.o.

 

MENU

KonstytucjaRP
Kodeks Pracy
Normy do obowiązkowego stosowania
Organa nadzoru
Słuzba bhp
Wypadki
Przepisy ogólne
Przepisy szczegółowe
Przepisy szczególne
Certyfikacja
Konwencje międzynarodowe

Inspekcja
Maszynowa
Budownictwo
biuro i handel

 

KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE  

Konwencja to umowa zawarte w formie pisemnej wyłącznie przez państwa, a nie przez inne podmioty prawa międzynarodowego. Stanowi ona oświadczenie woli państwa, mającego na celu wywołanie określonych skutków prawnych. Konwencja jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego. Polska jest stroną wielu konwencji oraz umów międzynarodowych natomiast dla potrzeb tego portalu wybrano najważniejsze

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone