Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

Konwencje międzynarodowe
KonstytucjaRP
Kodeks Pracy
Normy do obowiązkowego stosowania
Organa nadzoru
Słuzba bhp
Wypadki
Przepisy ogólne
Przepisy szczegółowe
Przepisy szczególne
Certyfikacja

Kodeks Pracy

Przepisy ogólne
Stosunek pracy
Wynagrodzenie
Obowiązki
Odpowiedzialność materialna
Czas pracy
Urlopy
Rodzicielstwo
Młodociani
Bhp
Układy zbiorowe
Spory
Odpowiedzialność
Przedawnienie roszczeń
Przepisy końcowe

 

KODEKS PRACY  

Kodeks pracy to akt normatywny zawierający przepisy prawa wraz z obowiązkami w odniesieniu do wszystkich pracowników. Kodeks pracy jest podstawowym dokumentem regulującym prawa pracownicze. Obecnie w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy.

(tekst jednolity Dz.U. z 1998 nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Preambuła (skreślona).

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone