Atest sp. z o.o.

 

MENU

Konwencje międzynarodowe
KonstytucjaRP
Kodeks Pracy
Normy do obowiązkowego stosowania
Organa nadzoru
Słuzba bhp
Wypadki
Przepisy ogólne
Przepisy szczegółowe
Przepisy szczególne
Certyfikacja

 

NORMY DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA  

Polska Norma oznaczana symbolem PN – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny PKN. Normy PN dotyczące bezpieczeństwa są nie dostępne w związku z uzurpowaniem sobie przez instytucję państwową PKN prawa do cudzego bezpieczeństwa. Pełen publiczny i bezpłatny dostęp do teksów norm możliwy jest w 3 czytelniach w Polsce znajdujących się w Warszawie, Łodzi i Katowicach wg organów władzy państwowej stanowi to umożliwienie zapoznania się z tymi normami dla osób uczących się w szkołach wszystkich typów i wszystkich rodzajów a w szczególności rozmieszczonych w małych miejscowościach

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone