Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Ciężki wypadek przy pracy

Profesjonalne usługi bhp

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:

 • utrata wzroku,
 • utrata słuchu,
 • utrata mowy,
 • utratazdolności rozrodczej
 • uszkodzenie ciała, albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, (krążenie oddychanie)
 • choroba nieuleczalna
 • choroba zagrażająca życiu,
 • trwała choroba psychiczna,
 • całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie,
 • trwałe istotne zeszpecenie ciała,
 • trwałe istotne zniekształcenie ciała.

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone