Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Wypadek przy pracy

Profesjonalne usługi bhp

W przypadku wystapienia zdarzenia spełniajacego definicje wypadku przy pracy oraz pracy zespołu powypadkowego powstaje protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku przy pracy
Najważniejsze zapisy ujęte w dokumęcie to:
- administracyjna decyzja ustalające że zdarzenie jest (nie jest) wypadkiem przy pracy
- ustalenia że są podstawy ( nie ma podstaw) wykluczających roszczenia
- ustalenia że poszkodowany był (nie był) pod wpływem alkoholu lub innych środków psychotropowych
- osoba zatwierdzająca protokół

Dokumentem należącycm do dokumentacji wypadkowej jest statystyczna karta wypadku przy pracy, która wypełnia osoba odpowiedzialna za statystykę.

Formularze

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Karta wypadku przy pracy

Statystyczna karta wypadku przy pracy

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone