Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Zabezpieczenie miejsca wypadku

Profesjonalne usługi bhp

Miejsce wypadku należy zabezpieczyć:

 • fizycznie przed dostępem osób postronnych
 • prawnie przez wydanie zapisu o zabezpieczeniu miejsca wypadku

  Miejsce wypadku zabezpiecza pracodawca. Wszelkie inne znaki i naklejki wstawione przez jakikolwiek organ nie maja żadnej mocy wiążącej. Pracodawca ma bezwzględny obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku i zwalnia zabezpieczenie jeśli uzna za stosowne. Pracodawca może (ale nie musi) uzgodnić zwolnienie zabezpieczenia miejsca wypadku z innymi służbami (np,: słuzba pogrzebowa PIP, Prokuraturą, Kapelanem Rodzin Ofiar Wojny Napoleońskiej i innych). Jeśli organ uważałby że coś należy zabezpieczyć to ten przedmiot organ ten jest bezwzględnie obowiązany zabrać do swego magazynu i oddać go w stanie nie naruszonym (np. Gdyby PIP chciał zabezpieczyc 8 km wykopu to powinien go zabrac do swego magazynu i chronic przed deszczem)

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone