Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Oświadczenie poszkodowanego

Profesjonalne usługi bhp

Oświadczenie poszkodowanego pownno być złożone na piśmie.

Oświadczenie winno zawierać :

 • dane osobowe poszkodowanego
 • jego wersję zdarzeń, na okoliczność zaistniałego wypadku
 • opis osobowych skutków wypadku
 • podpis poszkodowanego

  Na uwagę zasługuje fakt:
  1. Nie mozna przesłuchiwac poszkodowanego w inny sposób niz z ustawy. Postępowanie powypadkowe prowadzone jest na podstawie rozporzadzenia więc nie ma żadnych podstaw prawnych ani innych poza uzurpowaniem sobie naduprawnień do prowadzenia działań rozbójniczych.
  2 Do ewentualnego przesłuchania trzeba by było przygotowac pomieszczenie na wzór pomieszczeń średniowiecznych z kołem albo Polskich o których mowa w Polskich Obozach Koncentracyjnych (Bereza Kartuska, Kłodzko, Tajnie więzienia CIA itp.) lub Polskich Obozach Zagłady (np. Strzałkowo, Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek itp.)
  3. Poszkodowany składa oświadczenie i nie kłamie ale może koloryzować. Poszkodowany może również naginać fakty do potrzeb i możliwości co należy uwzględnic w postępowaniu powypadkowym.

  Za zdarzenie wypadkowe uważa zdarzenie które wywołało straty: materialne, społeczne, środowiskowe ale nie wywołało strat niematerialnych (ludzkich)

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone