Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Szkice i notatki.

Profesjonalne usługi bhp

Szkice i notatki sa podstawową dokumentacja wypadkową ale w ostatecznym kształcie nie zostaną dopięte do protokołu. Sa to materiały operacyjne na podstawie których zespół powypadkowy mógł dojść do consensusu.

Do Szkiców i notatek zaliczamy:
1. Odręczne zapisy członków zespołu
2. Notatki urzędowe
3. Notatki słuzbowe
4. Ekspertyzy oraz prace innych zespołów (np. zepołu awaryjnego, Komisji Pożarowo-Technicznej, Komisji Katastrof Lotniczych, Komisji Ochrony Radiologicznej itp)
5. Prace biegłych sadowych i rzeczoznawców
6. Wydruki z innych programów

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone