Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Obowiązkowe zgłoszenia

Profesjonalne usługi bhp
L.p.
Kto
Obowiązek
Termin
1
2
3
4
1 Poszkodowany Zgłoszenie wypadku
Szczególnie którego skutki uwidoczniły sie w późniejszym terminie
7 dni od daty ujawnienia sie skutków wypadku
2 Pracodawca zgłoszenie wypadku ciężkiego Niezwłocznie
3 Pracodawca Zgłoszenie wypadku śmiertelnego Niezwłocznie
4 Pracodawca Zgłoszenie wypadku zbiorowego Niezwłocznie
5 Zespół powypadkowy Sporządzenie protokołu wypadkowego 14 dni od daty zgłoszenia wypadku
6 Pracodawca Zatwierdzenie protokołu powypadkowego 5 dni od daty sporządzenia i uzgodnienia protokołu powypadkowego
7 Osoba odpowiedzialna za statystykę Sporzadzenie i przesłanie statystycznej karty wypadku 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu
8 Pracodawca Przesłanie uwierzytelnionej dokumentacji powypadkowej do PIP
i prokuratury dla wypadków:
 • zbiorowych
 • ciężkich
 • śmiertelnych
 • 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu powypadkowego
  9 Osoba odpowiedzialna za statystykę Sporządzenie II części statystycznej karty wypadku 6 miesięcy od daty wypadku

  Pod pojęciem niezwłocznie należy rozumieć przesłanie poczta listem poleconym w terminie 3 dni roboczych

   

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone