Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Sporządzenie dokumentacji

Profesjonalne usługi bhp • Sporządzenie dokumentacji

  Dokumentacje powypadkowa należy sporządzic w języku narodowym osoby poszkodowanej tłumacząc protokół i formularze na ten język.
  Jeżeli osoba poszkodowana jest osoba posiadająca obywatelstwo polskie pomimo zamieszkania w innym kraju protokołu nie tłumaczy sie.
  Jeśli w wypadku zbiorowym uległy wypadkowi osoby z krajów o róznych językach - dokumentacje taka zespół powypadkowy przygotowuje w kazdym języku jakiej narodowości były osoby poszkodowane (protokoły wielojęzykowe)
  W protokołach wielojęzykowych wypełniajac dane osobowe stosuje się znaki łacińskie (jak w danych osobowych zawartych w paszporcie)

  Jest rzeczą normalną że do protokołu wnieziono zdanie odrębne członka zespołu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. W Polsce praktykuje się zasade że jeśli było 2 członków zespołu to należy wnieść 3 zdania odrębne.

  Formularze

  Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

  Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

  Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

  Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

  Karta wypadku przy pracy

  Karta wypadku w drodze do pracy i z pracy

  Statystyczna karta wypadku przy pracy

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone