Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Uzgadnianie dokumentacji wypadkowej

Profesjonalne usługi bhp

Po sporzadzeniu protokołu powypadkowego należy:

 • uzgodnić dokumentacje z poszkodowanym (dlatego powinna byc w języku narodowym osoby poszkodowanej)
 • poszkodowany ma prawo zapoznać sie z oficjalnym materiałem dołączonym do protokołu.
 • poszkodowany ma prawo wniesienia uwag i zastrzeżen do protokołu
 • poszkodowany nie jest obarczony terminem na wniesienie uwag i zastrzeżeń

  W przypadku wniesienia przez poszkodowanego uwag lub zastrzeżeń do protokołu zespół powypadkowy ma obowiązek ustosunkować sie do tych uwag i może (ale nie musi) zmienić protokołu.

 • po ustosunkowaniu sie do uwag jeśli poprawiono protokół to starą wersje dołacza sie do akt i dokonuje kolejnej rundy uzgadniania protokołu powypadkowego.

  Protokół powypadkowy trzeba tak długo uzgadniac aż uczyni sie to ze skutkiem (poszkodowany może wykazać sie zła wola i nie dopuścic do zatwierdzenia protokołu).

  Jeśli wypadek jest wypadkiem śmiertelnym uzgadnianie protokołu przeprowadza najbliższy członek rodziny.

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone