Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Zatwierdzanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Profesjonalne usługi bhp

Po uzgodnieniu treści protokołu, należy go przedłożyc do zatwierdzenia.

Pracodawca po otrzymianiu protokołu, jeśli uzna za właściwe, zwraca go zepołowi do uzupełnienia a nastepnie uzgodnienia albo w terminie 5 dni zatwierdza protokół.

Protokół po zatwierdzeniu nie podlega zmianom ani uzupełnieniom.

Jeśli jakikolwiek organ uzna że zatwierdzony protokół należałoby zmienić, może w każdym czasie i w każdym terminie zwrócić sie do Sądu Okręgowego Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych o sprostowanie treści protokołu, jak każda ostateczna decyzje administracyjna. Inna próba zmiany treści zatwierdzonego protokołu jest naruszeniem prawa i z samej litery prawa nieważa

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone