Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Model wykluczeniowy postępowania powypadkowego

Profesjonalne usługi bhp

Model wykluczeniowy stosuje sie w dochodzeniach trudnych do ustalenia oraqz przy skąpej informacji poczatkowej a polega on na:
1. Ustaleniu pewnego stanu który jest dobrze udokumentowany oraz jednoznaczny (np. znaleziono martwego pracownika na portierni o godzinie 06.00)

2. Wytypowaniu możliwych przyczyn I stopień:


A. pracownik zmarł z przyczyn naturalnych
B. pracownik zmarł na dolegliwości układu sercowo naczyniowego
C. pracownik zasłabł a następnie zmarł
D. pracownik miał zły stan zdrowia i zażył leki
E. pracownik był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych
F. pracownik uległ wypadkowi polegającego na urazie chirurgicznym
G. pracownik zmarł w wyniku działań osób trzecich
H. pracownik popełnił samobójstwo lub chciał sie okaleczyć

3. Wytypowaniu możliwych przyczyn II stopień:


A. pracownik zmarł z przyczyn naturalnych
a. pracownik miał schorzenie samoistne
b. pracownik miał schorzenie chirurgiczne
c. pracownik ukrywał swą chorobe
B. pracownik zmarł na dolegliwości układu sercowo naczyniowego
a. pracownik doznał zawału serca
b. pracownik doznał udaru
c. pracownik doznał wylewu
C. pracownik zasłabł a następnie zmarł
a. pracownik zasłabł w wyniku schorzenia samoistnego
b. pracownik zasłabł w wyniku warunków zewnętrznych jakie powstały na stanowisku pracy
c. pracownik szedł po placu i wszedł w atmosferę niekorzytna dla zdrowia
D. pracownik miał zły stan zdrowia i zażył leki
a. pracownik chorował i zażył leki które nie były właściwe
b. pracownik zażył leki przypisane przez lekarza i sie zatruł
c. pracownik zarzył leki i przedawkował
E. pracownik był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych
a. podczas pracy pracownik spożywał alkohol, narkotyki lub środki psychotropowe
b. pracownik stawił sie do pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych
F. pracownik uległ wypadkowi polegającego na urazie chirurgicznym
a. pracownik uległ wypadkowi a nastepnie powstał zakrzep który spowodował śmierć
b. pracownik sie skaleczył i nastapiło zakażenie lub wstrząs septyczny
c. pracownik sie skaleczył a następnie wykrwawił
G. pracownik zmarł w wyniku działań osób trzecich
a. pracownik został napadnięty
b. pracownik stał sie ofiarą jakiś żartów
H. pracownik popełnił samobójstwo lub chciał sie okaleczyć

3. Wytypowaniu możliwych przyczyn II stopień:


A. pracownik zmarł z przyczyn naturalnych
a. pracownik miał schorzenie samoistne
 • pracownik chorował na (raka, pasożyty,zapalenie płuc, zapalenie jelita, zapalenie trzustki, zapalenie ucha .... )
 • pracownik umarł ze starości
  b. pracownik miał schorzenie chirurgiczne
 • pracownik ukrył schorzenie chirurgiczne i zmarł w wyniku krwotoku wewnętrznego
 • pracownik ukrył schorzenie chirurgiczne i zmarł w wyniku krwotoku zewnętrznego
 • pracownik ukrył schorzenie chirurgiczne i zmarł w wyniku zakażenia
  c. pracownik ukrywał swą chorobe
 • pracownik miał padaczkę (lub chorobe podobną) i zmarł w wyniku ataku
 • pracownik chorował na chorobe i zmarł podczas jej ataku (astma, skurcze, ....)
  B. pracownik zmarł na dolegliwości układu sercowo naczyniowego
  a. pracownik doznał zawału serca
 • pracownik przebywał w warunkach stresowych i doznał zawału
 • pracownik przyszedł do pracy w stanie zawałowym i w pracy zmarł
 • pracownik podjął działania ponad swe siły i doznał zawału serca
  b. pracownik doznał udaru
 • pracownik przyszedł do pracy w stanie udaru i w pracy zmarł
 • pracownik podjął działania ponad swe siły i doznał udaru
  c. pracownik doznał wylewu
 • pracownik przyszedł do pracy w stanie wylewu i w pracy zmarł
 • pracownik podjął działania ponad swe siły i doznał wylewu
  C. pracownik zasłabł a następnie zmarł
  a. pracownik zasłabł w wyniku schorzenia samoistnego
 • pracownik zasłabł w wyniku schorzenia samoistnegoa następnie zmarł w wyniku nie udzielenia pomocy
 • pracownik zasłabł w wyniku schorzenia samoistnegoa następnie zmarł gdyz pracował na stanowisku jednoosobowym
  b. pracownik zasłabł w wyniku warunków zewnętrznych jakie powstały na stanowisku pracy
 • pracownik zasłabł w wyniku wejścia w strefę obniżonego tlenu
 • pracownik zasłabł w wyniku wejścia w strefę skażenia chemicznego
  c. pracownik szedł po placu i wszedł w atmosferę niekorzytna dla zdrowia
 • pracownik zasłabł w wyniku wejścia w strefę działania pół elektromagnetycznych
 • pracownik zasłabł w wyniku wejścia w strefę działania prądu elektrycznego
  D. pracownik miał zły stan zdrowia i zażył leki
  a. pracownik chorował i zażył leki które nie były właściwe
 • pracownik chorował i zażył leki dostępne w apteczce I pomocy
 • pracownik chorował i zażył leki które spowodowały wstrząs
  b. pracownik zażył leki przypisane przez lekarza i sie zatruł
 • pracownik chorował i zażył leki przypisane przez lekarza i i były one niewłaściwe
 • pracownik chorował i zażył leki błędnie przypisane przez lekarza lub błędnie wydane przez aptekę
  c. pracownik zażył leki i przedawkował
 • pracownik zażył leki właściwe i przedawkował przez pomyłkę
 • Pracownik zażył leki przepisane przez lekarza i przedawkował w wyniku wykupienia substytutu
 • pracownik zażył leki właściwe i przedawkował gdyż one mu nie pomagały
  E. pracownik był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych
  a. podczas pracy pracownik spożywał alkohol, narkotyki lub środki psychotropowe
 • podczas pracy pracownicy pili alkohol (zażywali narkotyki lub środki psychotropowe) a poszkodowany doznał zatrucia
 • podczas pracy pracownicy pili alkohol (zażywali narkotyki lub środki psychotropowe) a poszkodowany doznał zamroczenia
  b. pracownik stawił sie do pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych
 • pracownik stawił sie do pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych apodczas pracy ujawniły sie skutki ich przedawkowania
 • pracownik stawił sie do pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych i pod ich działaniem podjął nieroztropne działania
  F. pracownik uległ wypadkowi polegającego na urazie chirurgicznym
  a. pracownik uległ wypadkowi a nastepnie powstał zakrzep który spowodował śmierć
 • pracownik doznał urazu chirurgicznego (załamanie palca, stłuczenie ....), który spowodoław powstanie zakrzepu a w konsekwencji niedokrwenia mózgu i śmierć
 • pracownik doznał stłuczenia (kończyny górnej, dolnej albo korpusu) co spowodoław powstanie zakrzepu a w konsekwencji niedokrwenia mózgu i śmierć
  b. pracownik sie skaleczył i nastapiło zakażenie lub wstrząs septyczny
 • pracownik sie skaleczył i nastapiło zakażenie bakteryjne np (tężcowe ) a w konsekwencji śmierć
 • pracownik sie skaleczył i nastapił wstrząs septyczny a w konsekwencji śmierć
  c. pracownik sie skaleczył a następnie wykrwawił
 • pracownik przebywając w pracy sie skaleczył a następnie wykrwawił
 • Pracownik przybył do pracy okaleczony ale podczas zmiany opatrunku wykrwawił sie i zmarł
  G. pracownik zmarł w wyniku działań osób trzecich
  a. pracownik został napadnięty
 • pracownik został napadnięty przez nieznanego sprawcę w sposób zamierzony
 • pracownik naszedł złodzieja przy pracy który go zaatakował a nastepnie uciekł nie udzielajac pomocy
  b. pracownik stał sie ofiarą jakiś żartów
 • na pracownika przygotowali kawał a on nadział sie na ostry przedmiot
 • dla pracownika przygotowali kawał i włączył on sie w obwód elektryczny i zmarł w wyniku porazenia prądem
 • dla pracownika przygotowali napój, po spożyciu którego pracownik zmarł
  c. pracownik stał się ofiara bójki
 • pracownik brał udział w bójce i w wyniku doznanych obrażeń zmarł
 • pracownik próbował rozdzielić innych pracowników i doznał śmiertelnej rany
  H. pracownik popełnił samobójstwo lub chciał sie okaleczyć
 • pracownik pozostawił list pożegnalny i popełnił samobójstwo przez (zatrucie, powieszenie, wykrwawienie .....)
 • pracownik nie pozostawił listu pożegnalnego ale sie powiesił i zerwała sie linka
 • pracownik nie pozostawił listu pożegnalnego ale na miescu znaleziono puste fiolki po tablektach
 • pracownik nie pozostawił listu pożegnalnego ale na miescu znaleziono pojemnik po środkach trujących
 • pracownik nie pozostawił listu pożegnalnego ale na miescu znaleziono narzędzie którym mógł sie on okaleczyć a nastepnie wykrwawić
  Czynnik
  Dowód lub miejsce
  jego poszukiwania
  Znaleziono dowód lub
  odrzucono hipotezę
  1
  2
  3
  pracownik chorował na (raka, pasożyty,zapalenie płuc, zapalenie jelita, zapalenie trzustki, zapalenie ucha .... ) w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik umarł ze starości w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik ukrył schorzenie chirurgiczne i zmarł w wyniku krwotoku wewnętrznego w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik ukrył schorzenie chirurgiczne i zmarł w wyniku krwotoku zewnętrznego w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik ukrył schorzenie chirurgiczne i zmarł w wyniku zakażenia w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik miał padaczkę (lub chorobe podobną) i zmarł w wyniku ataku w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik chorował na chorobe i zmarł podczas jej ataku (astma, skurcze, ....) w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik przebywał w warunkach stresowych i doznał zawału w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik przyszedł do pracy w stanie zawałowym i w pracy zmarł w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik podjął działania ponad swe siły i doznał zawału serca w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik przyszedł do pracy w stanie udaru i w pracy zmarł w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik podjął działania ponad swe siły i doznał udaru w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik przyszedł do pracy w stanie wylewu i w pracy zmarł w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik podjął działania ponad swe siły i doznał wylewu w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik zasłabł w wyniku schorzenia samoistnegoa następnie zmarł w wyniku nie udzielenia pomocy w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik zasłabł w wyniku schorzenia samoistnego a następnie zmarł gdyz pracował na stanowisku jednoosobowym w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik zasłabł w wyniku wejścia w strefę obniżonego tlenu w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik zasłabł w wyniku wejścia w strefę skażenia chemicznego w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik zasłabł w wyniku wejścia w strefę działania pół elektromagnetycznych w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik zasłabł w wyniku wejścia w strefę działania prądu elektrycznego w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik chorował i zażył leki dostępne w apteczce I pomocy ma miejscu wypadku /w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik chorował i zażył leki które spowodowały wstrząs w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik chorował i zażył leki przypisane przez lekarza i i były one niewłaściwe kartoteka choroby/ na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik chorował i zażył leki błędnie przypisane przez lekarza lub błędnie wydane przez aptekę kartoteka choroby/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik zażył leki właściwe i przedawkował przez pomyłkę w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  Pracownik zażył leki przepisane przez lekarza i przedawkował w wyniku wykupienia substytutu na miescu wypadku/w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik zażył leki właściwe i przedawkował gdyż one mu nie pomagały w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  podczas pracy pracownicy pili alkohol (zażywali narkotyki lub środki psychotropowe) a poszkodowany doznał zatrucia w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  podczas pracy pracownicy pili alkohol (zażywali narkotyki lub środki psychotropowe) a poszkodowany doznał zamroczenia w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik stawił sie do pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych apodczas pracy ujawniły sie skutki ich przedawkowania w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik stawił sie do pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych i pod ich działaniem podjął nieroztropne działania w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik doznał urazu chirurgicznego (załamanie palca, stłuczenie ....), który spowodoław powstanie zakrzepu a w konsekwencji niedokrwenia mózgu i śmierć w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik doznał stłuczenia (kończyny górnej, dolnej albo korpusu) co spowodoław powstanie zakrzepu a w konsekwencji niedokrwenia mózgu i śmierć w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik sie skaleczył i nastapiło zakażenie bakteryjne np (tężcowe ) a w konsekwencji śmierć w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik sie skaleczył i nastapił wstrząs septyczny a w konsekwencji śmierć w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik przebywając w pracy sie skaleczył a następnie wykrwawił na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  Pracownik przybył do pracy okaleczony ale podczas zmiany opatrunku wykrwawił sie i zmarł na miejscu wypadku /w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik został napadnięty przez nieznanego sprawcę w sposób zamierzony na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik naszedł złodzieja przy pracy który go zaatakował a nastepnie uciekł nie udzielajac pomocy na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  na pracownika przygotowali kawał a on nadział sie na ostry przedmiot na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  dla pracownika przygotowali kawał i włączył on sie w obwód elektryczny i zmarł w wyniku porazenia prądem na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  dla pracownika przygotowali napój, po spożyciu którego pracownik zmarł na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik brał udział w bójce i w wyniku doznanych obrażeń zmarł na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik próbował rozdzielić innych pracowników i doznał śmiertelnej rany na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik pozostawił list pożegnalny i popełnił samobójstwo przez (zatrucie, powieszenie, wykrwawienie .....) na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik nie pozostawił listu pożegnalnego ale sie powiesił i zerwała sie linka na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik nie pozostawił listu pożegnalnego ale na miescu znaleziono puste fiolki po tablektach na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik nie pozostawił listu pożegnalnego ale na miescu znaleziono pojemnik po środkach trujących na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono
  pracownik nie pozostawił listu pożegnalnego ale na miescu znaleziono narzędzie którym mógł sie on okaleczyć a nastepnie wykrwawić na miejscu wypadku/ w opisie zewnetrznym i sekcji zwłok Hipoteżę przyjęto / odrzucono

  Po sprawdzeniu założonych wariantów piszemy protokół
  rozpoczynajac po kolei dla których odrzucono hipoteżę
  następnie dla tych co hipotery nie odrzucono
  a na końcu te które zostały uznane za najbardziej prawdopodobne

  Wypadek ma kilka (lub kilkanaście wersji) składajacych sie z wariantów prawdopodobnych i tych co nieodrzucono.

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone