Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Model rozważenia faktów postępowania powypadkowego

Profesjonalne usługi bhp

Wszystkie fakty zbieramy do tabeli i przestawiajac ich kolejmość zbuduje się przenbieg zdarzeń.

1 opis dowodu dowód
2opis dowodu dowód
3opis dowodu dowód
4opis dowodu dowód
5opis dowodu dowód

Przykład

L.p.
Opis
Dowód
1
2
3
1 W dniu ..... Protokół zgłoszenia wypadku
2 Pan (imie i nazwisko) Protokół zgłoszenia wypadku
3 Przybył do pracy o godzinieznak z karty zegarowej wraz z zdjęciem
4 I wchodził na hale produkcyjnazdjęcia z monitoringu
5 Idąc potknął sie i upadł monitoring tylko upadek
6 dozbnając urazu kolana wypis z ambulatorium
7 Szedł bez obciążenia zdjęcia z monitoringu
8 Rozmawiał z (nierozmawiał z nikim) zdjęcia z monitoringu
9 Był w stanie nietrzeżwości ( był trzeżwy) protokół z badań (alkomatem/krwi)
10 Miał aktualne badania lekarskie karta badań okresowych
11 Był przeszkolony z przepisów bhp zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp
12 Znał ryzyko na stanowisku Potwierdzenie zapoznania sie z karta oceny ryzyka zawodowego
Jest to model w którym najprościej popełnic błędy grube i wpływowy na manipulacje

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone