Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Błędy postępowania powypadkowego

Profesjonalne usługi bhp

 

I. Zaufanie


Zespół powypadkowy powinien miec ograniczone zaufanie do wszystkich podmiotów i uczestników a w szczególności uczestników zdarzenia wypadkowego
Jeśli zespół zaufa poszkodowanemu - a on ma największy interes w tym aby oczyścic sie z wszelkich podejrzeń- to popełni błąd gruby poprzez obciążenie błędami poszkodowanego innych uczestników zdarzenia wypadkowego
Jeśli zespół zaufa sprawcy wypadku - to stanie sie nie tylko ofiara wypadku ale i wcieli sie w role ofiary przesladowania przez pracodawcę
Jeśli zespół zaufa przełozonemu ofiary - to przełożony wcieli sie w rolę ofiary a ofiara wypadku w kata i "samobójcę"
Jeśli zespół zaufa pracodawcy - to pod presja pracodawcy zamiecie wypadek pod dywań
Jeśli zespół zaufa sobie - Będzie dumny i bufny jak Profesor Marksizmu - Leninizmu towarzysz Lech Kaczyński

 

II. Pewność siebie


pewność we własne siły
uznanie siebie jako nieomylnych
nie liczenie sie z faktami ani realiami życia przez zespół powypadkowy

 

III. Niezebranie wszystkich dowodów


pójście na skróty (a nawet po bandzie)
po zebraniu kilku dowodów zakończenie postępowania
ugięcie sie przed (pracodawca, urzędem ...) i zakończenie postepowania
zamknięcie postepowania po negatwywnej odpowiedzi organu lub zakładu medycznego

 

IV. Strach przed ośmieszeniem


strach przed ośmieszeniem w przypadku ustalenia zdarzenia nie akceptowanego przez zwierzchnika
strach przed ośmieszeniem w przypadku ustalenia zdarzenia nie akceptowanego przez organy ucisku państwowego
strach przed ośmieszeniem w przypadku ustalenia zdarzenia nie akceptowanego przez pseudonaukowców lub nie potwierdzonego naukowo
strach przed przedłużeniem terminu zakończenia postępowania powypadkowego

 

V. Pozwolenie na wpływ podczas postepowania


umożliwienie wywołania presji przez organu ucisku państwowego na postępowanie zespołu powypadkowego (występuje bardzo często)
umozliwienie wywołania prasji przez pracodawce na postępowanie zespołu powypadkowego
umozliwienie wywołania prasji przez poszkodowanego (lub rodzine poszkodowanego) na postępowanie zespołu powypadkowego

 

VI.Statystyka


nie wykonanie kart statystycznych do kart wypadków

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone