Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Kwalifikowanie wypadków przy pracy

Profesjonalne usługi bhp

KWALIFIKACJA ZWIĄZKU Z PRACĄ

ZWIĄZEK Z PRACĄ ZOSTAJE PRZERWANY JEŚLI

W chwili wypadku poszkodowany dopuścił się przestępstwa na szkodę pracodawcy

Pracownik w czasie pracy spożywał alkohol, środki psychotropowe, narkotyki lub podobnie działający środek albo wprowadził się w stan po ich zażyciu

Pracownik w czasie pracy wykonywał czynności inne niż wynikające z jego obowiązków narażając pracodawcę na straty.

Pracownik w czasie pracy wykonywał czynności sprzeczne z prawem oraz celem jego zatrudnienia.

W chwili wypadku poszkodowany naruszał przepisy co skutkowało zdarzeniem wypadkowym

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone