Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Kwalifikowanie wypadków przy pracy

Profesjonalne usługi bhp

KWALIFIKACJA CZASU TRWANIA WYPADKU PRZY PRACY

ZDARZENIA NAGŁE

Zdarzenia których czas trwania nie przekracza jednej zmiany roboczej

Kolizja drogowa
Kolizja z udziałem maszyn lub innego sprzętu
Pochwycenie
Porażenie prądem
Poślizgnięcie
Potknięcie
Powieszenie
Pożar
Praca świadczona z ewidentnym naruszeniem przez pracodawcę przepisów o czasie pracy
Promieniowanie laserowe
Przeciążenie dynamiczne
Przygniecenie
Uderzenie w przedmiot lub przedmiotem
Udział w akcjach ratowniczych i ratunkowych
Upadek osób i przedmiotów
Utonięcie
Utrata stabilności
Wciągnięcie w maszynę
Wybuch
Zarażenie choroba zakaźną
Zatrucie pokarmowe
Zdarzenia których przyczyną jest brak informacji zwrotnej
Zdarzenia których przyczyną jest przeciążenie percepcyjne
Zdarzenia których przyczyną jest sprzeczność potoku informacji

ZDARZENIA PRZEWLEKŁE

Zdarzenia których czas trwania przekracza pełna zmianę roboczą

Nie ergonomiczna postawa przy pracy
Niedouczenie zawodowe
Presja czasowa lub psychiczna
Promieniowanie elektromagnetyczne
Promieniowanie jonizujące
Promieniowanie optyczne
Przeciążenie statyczne
Zatrucie wziewne
Zdarzenia którego skutkiem jest choroba psychiczna
Zdarzenie których przyczyna jest niedociążenie percepcyjne

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone