Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Kwalifikowanie wypadków przy pracy

Profesjonalne usługi bhp

KWALIFIKACJA SKUTKÓW WYPADKU PRZY PRACY

SKUTKI WYPADKÓW PRZY PRACY

1. Amputacja ……………………
2. Blizny na widocznych częściach ciała ……………………
3. Choroba psychiczna
4. Napromieniowanie
5. Naruszenie ciągłości cięgien ……………………
6. Naruszenie ciągłości skóry ……………………
7. Odmrożenie …………………………………
8. Oparzenie ……………………
9. Oskalpowanie
10. Porażenie prądem
11. Poważne oszpecenie
12. Śmierć
13. Uduszenie
14. Upalenie organu ……………………
15. Uraz wielonarządowy
16. Utonięcie
17. Utrata części ciała ……………………
18. Utrata mowy
19. Utrata słuchu
20. Utrata wzroku
21. Utrata zdolności płodzenia
22. Wybicie stawu
23. Zapalenie organu ……………………
24. Zatrucie pokarmowe ……………………
25. Zatrucie wziewne ……………………
26. Złamanie kości ……………………
27. Zmiażdżenie ……………………
28. Zwichnięcie stawu ………………………

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone