Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Kwalifikowanie wypadków przy pracy

Profesjonalne usługi bhp

KWALIFIKACJA PRZYCZYN WYPADKU PRZY PRACY

I. Opis zdarzenia

 

 

 

II. Przyczyny zewnętrzne

(oddziaływania czynnika poza organizmem poszkodowanego)

Przyczyna zewnętrzna to przyczyna sprawcza lub taki czynnik który wśród zespołu przyczyn rozstrzygnął o powstaniu skutku zdarzenia i znajduje się poza organizmem poszkodowanego.

L.p.
Przyczyny zewnętrzne
Kwalifikacja
wystąpienie.
1 Agresja werbalna
TAK – NIE
2 Brak informacji zwrotnej
TAK – NIE
3 Ciśnienie
TAK – NIE
4 Czynnik odrażający
TAK – NIE
5 Długotrwałe obciążenie statyczne
TAK – NIE
6 Duże zwierzęta
TAK – NIE
7 Działanie związków substancji i mieszanin chemicznych
TAK – NIE
8 Gorące powierzchnie
TAK – NIE
9 Hałas
TAK – NIE
10 Konflikty w pracy
TAK – NIE
11 Mikroklimat (ciepły, zimny, wilgotny )
TAK – NIE
12 Monotonia
TAK – NIE
13 Monotypia
TAK – NIE
  Napad (przez człowieka lub zwierzę)
TAK – NIE
14 Naruszenie konstrukcji
TAK – NIE
15 Natężenie oświetlenia (zmienne, pulsacyjne, olśniewające)
TAK – NIE
16 Niebezpieczne barwy światła
TAK – NIE
17 Niedobór tlenu
TAK – NIE
18 Niejednoznaczność napływających informacji
TAK – NIE
19 Niewłaściwa eksploatacja
TAK – NIE
20 Obciążenie emocjonalne
TAK – NIE
21 Obciążenie ilością pracy
TAK – NIE
22 Ostre krawędzie lub przedmioty
TAK – NIE
23 Pasożyty człowieka – pośrednie i bezpośrednie,
TAK – NIE
24 Potknięcie lub poślizgnięcie sie
TAK – NIE
25 Polecenie wykonywania pracy pomimo przeciwwskazań do jej wykonywania
TAK – NIE
26 Ponadnormatywna ilość lub zmienność i złożoność napływających informacji
TAK – NIE
27 Ponadnormatywna złożoność zadań
TAK – NIE
28 Ponadnormatywne obciążenie dynamiczne
TAK – NIE
29 Porażenie prądem
TAK – NIE
30 Pożar lub zapłon
TAK – NIE
31 Praca na wysokości lub otwartej przestrzeni
TAK – NIE
32 Praca w strefie zalania wodą
TAK – NIE
33 Prąd elektryczny
TAK – NIE
34 Presja czasu
TAK – NIE
35 Promieniowanie cieplne powodujące udar termiczny lub poparzenie
TAK – NIE
36 Promieniowanie cieplne, jonizujące, laserowe, nadfioletowe, optyczne
TAK – NIE
37 Promieniowanie jonizujące powodujące powstanie przepływu prądów
TAK – NIE
38 Przemieszczające się maszyny
TAK – NIE
39 Przemieszczające się materiały
TAK – NIE
40 Przepływ prądu elektrycznego
TAK – NIE
41 Przygniecenie
TAK – NIE
42 Przykleszczenie
TAK – NIE
43 Rozerwanie (uszkodzenie materiału na szwie lub w innym miejscu )
TAK – NIE
44 Ruchome elementy będące w ruchu liniowym lub obrotowym
TAK – NIE
45 Spadające przedmioty
TAK – NIE
46 Sprzeczna napływająca informacja
TAK – NIE
47 Substancje i preparaty toksyczne, mutagenne, rakotwórcze, uczulające, upośledzające funkcję rozrodczą, utleniające, wybuchowe, żrące, niebezpieczne dla środowiska,
TAK – NIE
48 Śliskie powierzchnie
TAK – NIE
49 Temperatura powodująca udar termiczny lub poparzenie
TAK – NIE
50 Temperatura powodująca przymarznięcie („przyklejenie”)
TAK – NIE
51 Uderzenie przedmiotu
TAK – NIE
52 Uderzenie w przedmiot
TAK – NIE
53 Upadek osób
TAK – NIE
54 Upadek przedmiotu
TAK – NIE
55 Wadliwa organizacja pracy lub zorganizowania stanowiska
TAK – NIE
56 Wadliwe wykonanie czynnika materialnego
TAK – NIE
57 Wady konstrukcyjne
TAK – NIE
58 Wady materiałowe
TAK – NIE
59 Wibracja ogólna lub miejscowa
TAK – NIE
60 Woda (zagrożenie podtopieniem lub utonięciem)
TAK – NIE
61 Wystające elementy
TAK – NIE
62 Wybuch
TAK – NIE
63 Zachowania agresywne
TAK – NIE
64 Zagrożenie przemocą
TAK – NIE
65 Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem
TAK – NIE
66 Złowonność
TAK – NIE

III. Przyczyny wewnętrzne

(oddziaływania czynnika będącego wewnątrz organizmu poszkodowanego)

Przyczyna wewnętrzna to przyczyna sprawcza lub czynnik , który zapoczątkował łańcuch przyczynowo skutkowy decydujący o zaistnieniu zdarzenia a powstała szkoda na osobie jest jego wyłącznym skutkiem i znajduje się wewnątrz organizmu poszkodowanego.

L.p.
Przyczyny wewnętrzne
Kwalifikacja
wystąpienie.
1 Choroba samoistna
TAK – NIE
2 Stan po zażyciu leków
TAK – NIE
3 Zasłabnięcie
TAK – NIE
4 Zaśnięcie
TAK – NIE
5 Lęki i fobie
TAK – NIE
6 Uprzedzenia (religijne, polityczne płciowe lub seksualne)
TAK – NIE
7 Dysonans emocjonalny
TAK – NIE
8 Działania sprzeczne z własnymi poglądami
TAK – NIE
9 Niezrozumienie otoczenia
TAK – NIE
10 Zmęczenie
TAK – NIE

IV. Kwalifikacja zdarzenia

L.p.
Możliwe przyczyny zdarzenia
Liczba przyczyn
1 Przyczyny zewnętrzne
 
2 Przyczyny wewnętrzne
 

Zdarzenie z dnia ……………… zakwalifikowano jako zdarzenie

Mające następujące przyczyny zewnętrzne: */
1. …………………………………………..
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
nie mających przyczyn zewnętrznych */

*/ niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone