Atest sp. z o.o.

 

ZAGROŻENIA

CZYNNIKI FIZYCZNE
CZYNNIKI CHEMICZNE
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
CZYNNIKI UCIĄŻLIWE

CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE
Drapieżniki
Gorące powierzchnie
Naruszenie konstrukcji
Niebezpieczne barwy światła
Niedobór tlenu
Olśnienie świetlne
Oświetlenie pulsacyjne
Pasożyty zewnętrzne
Pożar
Praca na wysokości
Praca w strefie zalania wodą
Przemieszczające się maszyny
Przemieszczające się materiały
Ruchome elementy
Ruchome elementy wirujące
Spadające przedmioty
Sprzeczna napływająca informacja
Śliskie powierzchnie

Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi

Czynniki niebezpieczne – to takie warunki pracy w którym może wystąpić bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i/lub życia albo trwały uszczerbek na zdrowiu . Praca w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne powinna być wykonywana na pisemne polecenie, po udzieleniu właściwego instruktażu i zastosowaniu innych środków ochronnych. W innych przypadkach czynnik niebezpieczny należy tak wyizolować lub zabezpieczyć, aby nie mógł on wywołać skutków urazowych ani zdrowotnych.  

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone