Atest sp. z o.o.

 

ZAGROŻENIA

CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE
CZYNNIKI CHEMICZNE
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
CZYNNIKI UCIĄŻLIWE

CZYNNIKI FIZYCZNE
Ciśnienie
Hałas
Masa
Mikroklimat ciepły
Mikroklimat zimny
Mikroklimat zmienny
Natężenie oświetlenia
Ostre krawędzie
Prąd elektryczny
Promieniowanie cieplne
Promieniowanie jonizujące
Promieniowanie laserowe
Promieniowanie nadfioletowe
Promieniowanie optyczne
Pola elektrostatyczne
Pola elektryczne
Pył przemysłowy
Pyły zawierające wolną krystaliczna krzemionkę
Pyły drażniące
Wibracja miejscowa
Wibracja ogólna
Wystające elementy

Zagrożenia czynnikami fizycznymi

Czynniki fizyczne - to czynniki mierzalne dla których zostały określone wartości graniczne, w jakich występowanie ich na stanowisku pracy jest dopuszczalne(NDS, NDN, NDSCH, NDSP, DL). W świetle obowiązujących przepisów należy dokonywać ich pomiarów w środowisku pracy. Wszystkie czynniki mają swoje źródła, którymi mogą być: proces technologiczny, maszyny, zjawiska przyrodnicze itp. Optymalizacją tych czynników zajmuje się ergonomia.  

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone