Atest sp. z o.o.

 

ZAGROŻENIA

CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE
CZYNNIKI FIZYCZNE
CZYNNIKI CHEMICZNE
CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
CZYNNIKI UCIĄŻLIWE

CZYNNIKI BIOLOGICZNE
MIKROORGANIZMY :
Bakterie,
Grzyby,
Pierwotniaki,
Priony,
Wirusy,
Pasożyty pośrednie
MAKROORGANIZMY:
Drapieżniki,
Duże zwierzęta
Pasożyty człowieka - bezpośrednie,
Rośliny.  

Zagrożenia czynnikami biologicznymi

Czynniki biologiczne – to ogół zależności między gatunkowych i wewnątrzgatunkowych stwarzających główne warunki bytowania a także wpływ tych warunków na organizm ludzki w okresie ekspozycji zawodowej. Czynniki biologiczne to nie tylko materia ożywiona jak przedstawia to wiedza literaturowa ale również materia nieożywiona a także stany przejściowe i ich elementy rozpadu, rozkładu i rozrodcze.  

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone