Atest sp. z o.o.

 

ZAGROŻENIA

CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE
CZYNNIKI FIZYCZNE
CZYNNIKI CHEMICZNE
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
CZYNNIKI UCIĄŻLIWE

CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
OBCIĄŻENIE FIZYCZNE
Obciążenie statyczne
Obciążenie dynamiczne
OBCIĄŻENIE PERCEPCYJNE
Ilość napływających informacji,
Złożoność napływających informacji,
Zmienność napływających informacji
Jednoznaczność napływających informacji
OBCIĄŻENIE PSYCHICZNE  
Agresja werbalna
Brak informacji zwrotnej
Dysonans emocjonalny
Działania sprzeczne z własnymi poglądami
Konflikty w pracy
Kontrola czasu pracy
Kontrola wykonywanych zadań
Lęk przed utrata zatrudnienia
Lęk przed odrzuceniem społecznym i/lub wyizolowaniem
Możliwość awansu
Możliwość wyrażania emocji
Niezrozumienie otoczenia
Obciążenie emocjonalne
Obciążenie ilością pracy  
Presja czasu
Przemoc
Rywalizacja
Samoocena
Status zawodu
Wątpliwości co do możliwości spełnienia wymagań zawodowych i/lub społecznych
Wątpliwości w zakresie odpowiedzialności zawodowej
Wsparcie emocjonalne, zawodowe i techniczne
Wymagania systemu
Zachowania agresywne
Zagrożenie przemocą
Złożoność zadań

Zagrożenia czynnikami psychofizycznymi

Czynniki psychofizyczne - to ogół zależności między wykonywanymi czynnościami i odpowiedzią organizmy na takie postępowanie a w szczególności:

 • rodzaj wykonywanych czynności
 • wydatek energetyczny wymagany do ich wykonania
 • obciążenie percepcyjne oraz fizyczna i techniczna możliwość przyjęcia potoku sygnałów przez ustrój pracownika
 • obciążenie psychiczne oraz możliwość wystąpienia dobrostanu. A także zjawiska i czynniki przeciwdziałających możliwość wystąpienia dobrostanu w normalnych warunkach zawodowych  

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone