Atest sp. z o.o.

 

ZAGROŻENIA

CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE
CZYNNIKI FIZYCZNE
CZYNNIKI CHEMICZNE
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE

CZYNNIKI UCIĄŻLIWE
Mikroklimat wilgotny
Monotonia
Monotypia
Nie ergonomiczne stanowisko pracy
Niedouczenie zawodowe
Odpady gorące,
Odpady ostre,
Odpady pylące
Praca na otwartej przestrzeni
Praca poniżej poziomu gruntu
Praca w warunkach ciągłego zagrożenia
Praca w warunkach nocnych
Praca w wymuszonym rytmie
Praca z materiałem zakaźnym
Praca z materiałami wybuchowymi
Praca z materiałami promieniotwórczymi
Praca z organami kontroli
Praca z osobami ociemniałymi
Praca z osobami pozbawionymi wolności
Praca z osobami starszymi
Praca z osobami ułomnymi psychicznie
Praca z trudnym klientem
Praca w warunkach sterylnych
Praca w warunkach zagrożenia wypadkowego
Praca w warunkach wyizolowania osobowego
Praca zmianowa
Przemieszczanie się
Złowonność

Zagrożenia czynnikami uciążliwymi

Czynniki uciążliwe w środowisku pracy - to czynniki, których oddziaływanie wpływa na pracownika w sposób bezpośredni i może być przyczyną złego samopoczucia, nadmiernego zmęczenia, a także prowadzi do trwałego pogorszenia stanu zdrowia. Czynniki uciążliwe:
1. Nie maja określonego jakościowych parametrów technicznych głownie ze względów politycznych
2. Nie prowadzono badań a jeśli prowadzono takie badania to wyniki tych badań ukryto przed społeczeństwem
3. Celowo wprowadzono w błąd społeczeństwo szerząc ideologiczną wiedzę techniczna

 • Choroba strun głosowych jest choroba niedouczenia personelu pedagogicznego a nie chorobą zawodową
 • Choroba Alzheimera powinna być choroba zawodowa osób narażonych na aluminium a w ustawodawstwie Polskim pominięto tak ważny „szczegół”
 • Okulary korygujące wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi nie stanowią ani środka ochronnego ani środka poprawiającego stan zdrowotny dla tego rodzaju pracy
  4. Jest czynnikiem odrażającym lub wywołującym odruchy wymiotne
  5. Jest czynnikiem powodującym otępienie fizyczne, psychiczne lub biologiczne
  6. Praca z osobami, na które trzeba zwracać szczególna uwagę przekraczająca normalne postępowanie
  7. Praca na otwartej przestrzeni w warunkach uważanych za normalne
  8. Praca w małych przestrzeniach
  9. Praca w czasie i miejscu, które w warunkach fizjologicznych powinny być przeznaczone na odpoczynek
  10. Praca w ponadnormatywnych warunkach pracy
  11. Praca w warunkach niezgodnych z przepisami
  12. Praca w warunkach przymusu socjalnego , bytowego, politycznego
  Czynników uciążliwych nie ocenia się pomimo że stanowią przyczynę 25 % wypadków Czynników uciążliwych nie maja swego statystycznego odzwierciedlenia. Przypadki takie ukrywa się i zamiata pod dywan.  

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone