Atest sp. z o.o.

 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA Wymagania
 
Dokumentacja
 
Wybór systemu
Poziom bezpieczeństwa
Księga bhp
Procedury
Instrukcje
Wytyczne
Zapisy
Polityka bhp
Zaangażowanie
Planowanie
Wdrażanie
Monitorowanie
Audytowanie
Działania korygujące
Działania korekcyjne
Przegląd
Przechowywanie
Zarządzanie ryzykiem zawodowym
Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami
Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie
Zakupy
Podwykonawstwo
Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Ciągłe doskonalenie

Istota systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 

 

Atest sp. z o.o. oferuje Państwu usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.  

W ramach podjętej współpracy proponujemy:

 • - ocene zagrożeń,
 • - wybór poziomu i system bezpieczeństwa,
 • - pomoc przy opracowywaniu dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy,
 • - - księga bhp,
 • - - procedury ,
 • - - instrukcje,
 • - - wytyczne,
 • - wdrożenie wybranego systemu zarządznia bhp,
 • - przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania bhp,
 • - wybór jednostki certyfikujacej,
 • - certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy .

   

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone