Atest sp. z o.o.

 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA Wymagania
 
Dokumentacja
 
Wybór systemu
Poziom bezpieczeństwa
Księga bhp
Procedury
Instrukcje
Wytyczne
Zapisy
Polityka bhp
Zaangażowanie
Planowanie
Wdrażanie
Monitorowanie
Audytowanie
Działania korygujące
Działania korekcyjne
Przegląd
Przechowywanie
Zarządzanie ryzykiem zawodowym
Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami
Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie
Zakupy
Podwykonawstwo
Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Ciągłe doskonalenie

Dokumentacja systemu zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zawierająca:
Wyboru systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Poziom bezpieczeństwa
Księgi bhp
Procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
Wytyczne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Zapisów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Polityka bhp
Wpływaniu na zaangażowanie osób kierownictwa i pracowników
Planowanie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Monitorowanie stanowisk pracy
Audytowanie procesów
Działania korygujące
Działania korekcyjne
Przegląd zarządzania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Przechowywanie zapisów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Ciągłe doskonalenie

Dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników

 

LOGOWANIE  

Użytkownik :
Hasło :
Baza :
   

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone