Atest sp. z o.o.

 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA Wymagania
 
Dokumentacja
 
Wybór systemu
Poziom bezpieczeństwa
Księga bhp
Procedury
Instrukcje
Wytyczne
Zapisy
Polityka bhp
Zaangażowanie
Planowanie
Wdrażanie
Monitorowanie
Audytowanie
Działania korygujące
Działania korekcyjne
Przegląd
Przechowywanie
Zarządzanie ryzykiem zawodowym
Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami
Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie
Zakupy
Podwykonawstwo
Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Ciągłe doskonalenie

Dokumentacja systemu zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY  

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zawierająca sposoby i metody wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników

 

LOGOWANIE  

Użytkownik :
Hasło :
Baza :
   

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone